Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Huurmij Mobiliteit is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe websites die niet door Huurmij BV worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere site van toepassing. Huurmij Mobiliteit controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Constante ontwikkeling
Huurmij Mobiliteit zorgt dat de inhoud van de webpagina regelmatig geactualiseerd wordt. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig/onjuist is.

De getoonde tarieven
Tarieven getoond op de website zijn onder voorbehoud. Door (technische) fouten kunnen deze afwijken van de werkelijke tarieven. Hier zijn geen rechten aan te ontlenen. Tarieven kunnen wijzigen, hiermee vervallen eerder getoonde tarieven. Sommige offertes en prijsberekeningen op de website worden automatisch gegenereerd. Deze kunnen fouten bevatten en zijn onder voorbehoud.

Vernieuwen van ons wagenpark
Omdat Huurmij Mobiliteit haar wagenpark constant vernieuwd stellen wij ons niet aansprakelijk als het getoonde automodel op de website afwijkt van het werkelijke model.

Weigeren
Huurmij Mobiliteit vestigingen mogen verhuur aan klanten weigeren, zonder opgaaf van reden. Dit is mogelijk ondanks een reserveringsbevestiging.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de website gelden alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of met een Deeltijdauto-abonnement mits aangegeven.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal, berust bij HuurMij BV. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door HuurMij BV. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.